Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Lemn. Biserici din nordul Olteniei

55,05 lei

Autor: Luiza Zamora, Serban Bonciocat

Mărturisire. În 2007, am început cercetarea bisericilor de lemn din Oltenia de nord. Anterior, subiectul nu ne-a preocupat decât marginal, probabil din pricina neîncrederii pe care formarea în mediul academic, centrat în special pe marile realizări ale omenirii, o transferă și dincolo de anii de specializare. Cum istoria mare a fost de fiecare dată în prim-planul căutărilor noastre, fie că era vorba de mănăstiri, palate, cule ori de ctitorii lor importanți – domnitori, mitropoliți sau dregători –, istoria mică, reflectată de gospodăriile țărănești, de bisericile de lemn sau de microarhitectura satelor, a stat în umbra acestora, ca și cum privilegiul de a fi major nu se întemeia tocmai pe acestea din urmă.


mai multe detalii:

Cei trei ani de intense prospecții de teren au modificat sensibil ansamblul de idei pe care bibliografia acumulată din cercetarea arhivelor sau a bibliotecilor ni-l conturaseră. Decontextualizarea operată în tratarea monumentelor, privirea istorică singulară și absența perspectivei etnografice, extrem de prezentă în cazul bisericior de lemn, au condus la tratarea lor exclusiv ca gesturi artistice semnificante ori ca rezultantă a geniului țăranului român creștin, a măiestriei sale desăvâșite, dând seama despre unitatea poporului român, fiind adevărate tezaure de cultură românească, documente ale plămădirii, ale existenţei şi dăinuirii poporului român, ale spiritului său creator și martori ai consecinţelor grave ale acţiunilor de deznaţionalizare la care au fost supuşi românii. Dincolo de retorica naționalistă pe care au prilejuit-o bisericile de lemn,sunt prin tehnica de construire și prin inventar întocmai locuinței, fiind mărturie a unui firesc al vieții rurale, al ingienozității traiului simplu, dar funcțional mai degrabă decât al atingerilor de geniu. Calitatea lor poate fi pusă în termeni onești fără ale știrbi din valoare.

 

Oltenia este zona cu cea mai mare densitate de biserici de lemn din România și, cu toate acestea, ele nu au făcut nicicând obiectul unor prezentări de felul celor care au făcut cunoscute bisericile maramureșene. Analizate în cadrul restrâns al specialiștilor ori inventariate în listele de patrimoniu, adesea incomplete, bisericile Olteniei, prin înfățișarea și dimensiunile lor, nu fac parte din categoria monumentelor marketabile în accepțiunea curentă a obiectivului cultural-turistic. Fără a nega această evidență (bisericile din Oltenia nu au ținuta celor din Transilvania ori Maramureș), nu am optat pentru prezentarea monografică a celor mai frumoase biserici din cele două județe. Fiecare excursie de documentare ne-a arătat că nu ansamblul este cel care dă măsura valorii monumentului, ci mai degrabă detaliul, fie că acesta înseamna o fereastră șuie, un portret de bonjurist ori un pomelnic scris de mai multe mâini.

 

Legare: Paperback
Data publicării: 2010
Nr Pag: 208
ISBN: 9789730093445
Dimensiuni: H: 24.5cm | l: 20cm

Editura:

ISBN:

Număr Pagini:

Copertă:

Dimensiuni:

Support Media: