Coșul meu

Dublă lansare de carte


Dicționarul artiștilor din spațiul românesc, 1700–1920. 

Pictori, sculptori, gravori, zugravi, iconari, scenografi, decoratori, istorici de artă

FLORICA CRUCERU, DANA POSTOLACHE, IOAN DARIDA

 și

Istorici și critici de artă români, 1800–1980

FLORICA CRUCERU, ALICE DINCULESCU

vezi noile titluri