Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Andrei Răzvan Voinea

Idealul locuirii bucurestene: familia cu casa si gradina

45,00 lei

Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine – București (1908-1948)

Autor: Andrei Răzvan Voinea

Cartea reprezintă lucrarea de doctorat a istoricului Andrei Răzvan Voinea, susținut în noiembrie 2017 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București. La lansarea cărții, pe 4 martie 2019 au participat peste 300 de persoane, majoritatea din parcelările Societății Comunale.

Studiul de față analizează parcelările construite de Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine începând cu 1908, când reformatorii au purtat primele dezbateri care au condus la crearea acestei instituții, până la dizolvarea ei în anul 1948. Deși activitatea sa a fost determinată, inițial, de nobile intenții de prevenire a răspândirii tuberculozei și cazare a clasei muncitoare, Societatea s-a depărtat de menirea sa și a distribuit locuințele către funcționarii publici și lucrătorii din industriile controlate de stat sau membri ai clasei de mijloc, eșuând, astfel, să își atingă scopurile sociale. Motivul din spatele acestei deturnări a reformei a fost intenția autorităților de a câștiga loialitatea clasei de mijloc, prin lărgirea accesului la un bun care asigura ascensiunea pe scara socială. Opoziția socialistă a semnalat rapid, prin articole și greve, direcția greșită a reformei, susținând că reformatorii ignorau clasele vulnerabile, însă acțiunile ei au rămas fără rezultate concrete. Fără îndoială, locuințele-tip din parcelări au îmbunătățit condițiile de locuire de la periferie și au schimbat viața celor mutați în ele. Cu toate acestea, în condițiile în care populația Bucureștiului s-a triplat între 1912 și 1948, devenise clar chiar și pentru reformatori că strategia de proiectare de parcelări și construire de locuințe-tip nu mai putea fi susținută, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial.

 

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. București

1.1. Locuitorii

1.2. Medicii

1.3. Politicienii

1.4. Arhitecții

1.5. Inginerii

1.6. Concluzii

Capitolul 2. O investiție de stat: Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine (1910-1916)

2.1. Începuturile: parcelările anului 1911                                                        
2.1.1. Strada Candiano Popescu
2.1.2. Parcelarea Clucerului: începutul simbolic
2.1.3. Parcelarea Lupească
2.2. Noile parcelări din 1912
2.2.1. Parcelarea Rahova
2.2.2. Parcelarea Zablovschi
2.2.3. Parcelarea Șerban Vodă
2.3. Schimbarea strategiei – convențiile cu instituțiile de stat (1912-1916)
2.3.1. Parcelarea Grant-Belvedere (Manufactura de Tutun)
2.3.2. Parcelarea Steaua (Căile Ferate Române)
2.3.3. Parcelarea Prelungirea Dorobanți (Ministerul Finanțelor)
2.3.4. Parcelarea Lăzureanu-Cazărmii (Ministerul de Război)
2.3.5. Parcelarea Drumul Sării (Ministerul de Război)
2.3.6. Parcelarea Ana Davila (Ministerul de Război)
2.3.7. Parcelarea Fabrica de Chibrituri (Regia Monopolurilor Statului)
2.4. Parcelarea Raion
2.5. Concluzii

Capitolul 3. Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine (1919-1927)

3.1. Contextul politic și administrativ
3.2. Completarea parcelărilor precedente
3.2.1. Finalizarea parcelărilor Steaua și Grant
3.2.2. Prelungirea Dorobanți
3.2.3. Parcelarea Drumul Sării
3.2.4. Parcelarea Raion
3.2.5. Parcelarea Zablovschi
3.2.6. Parcelarea Lupească
3.2.7. Parcelarea Ana Davila
3.3. Noile parcelări ale Societății Comunale
3.3.1. Parcelarea Cornescu
3.3.2. Parcelarea Drumul la Tei
3.3.3. Parcelarea Verzișori-Tăbăcari
3.3.4. Parcelarea Boiangiu
3.4. Schimbările din 1927-1928
3.5. Concluzii

Capitolul 4. Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine (1928-1945)

4.1. Contextul social la începutul anilor 1930
4.2. Continuarea parcelărilor precedente (arhitect Ion Țărușanu)
4.2.1. Extinderea parcelării Raion
4.2.2. Completarea parcelării Rahova
4.2.3. Continuarea parcelării Drumul la Tei
4.3. Noi parcelări
4.3.1. Parcelarea Sfânta Vineri
4.3.2. Parcelarea Iancului
4.4. Parcelările de locuințe și Planul de Sistematizare din 1935
4.5. Parcelări construite după adoptarea Planului de Sistematizare
4.5.1. Parcelarea Panduri
4.5.2. Parcelarea Echinocțiului-Gafton Lazăr
4.5.3. Parcelarea Maior Giurescu
4.5.4. Extinderea parcelării Cornescu
4.5.5. Completarea parcelării Drumul Sării
4.5.6. Parcelarea Calea Lacul Tei
4.5.7. Parcelarea Victor Manu
4.6. Societatea Comunală în timpul regimului Antonescu
4.7. Societatea Comunală între 1928 și 1948: Concluzii

Capitolul 5: Socialismul de stat și dizolvarea Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine

5.1. Contextul politic între 1944 și 1948
5.2. Dizolvarea Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine
5.3. Parcelările în anii socialismului de stat

Capitolul 6: Concluzii

Bibliografie


Editura: Asociatia Studio Zona

ISBN: 9789730284348

Număr Pagini:

Copertă:

Dimensiuni:

Support Media: