Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Colectiv

Caietele restaurării 2016

23,00 lei

Al cincilea număr al Caietelor restaurării este dedicat Patrimoniului mobil. Articolele dau seama despre o mică parte din realizările celor care muncesc cu pasiune și profesionalism în domeniul gestionării operei de artă.

Patrimoniul mobil este domeniul vast în care sunt cuprinse toate bunurile culturale deplasabile, concepute astfel din momentul creației.

Restaurarea patrimoniului mobil presupune în primul rând existența profesionistului, apoi a unei logistici – atelierul și dotările impuse de o asemenea intervenție.

Fiind un demers complex, restaurarea operei de artă necesită o primă fază de cercetare a materiei originale pentru elaborarea unui diagnostic obiectiv pe baza căruia să poată fi întocmită o metodologie științifică de intervenție.

Articolele prezentate fac dovada parcurgerii acestor etape preliminare, fiind descrise și ilustrate operațiunile de restaurare a operelor și remarcabil este faptul că în toate czurile, hotărârile luate de restauratori sunt argumentate pe baza principiilor științifice de restaurare.Ioan Darida - Preliminarii la o cercetare a falsurilor cu înșelăciune … 10
Ioan Opriș - Din nou despre conservarea însemnelor culturale … 21
Andreea Teodorescu - Specificul restaurării picturii orientale … 40
Oana Solomon - De la Artă Medievală Românească la Arta Extremului Orient … 51
Aldo Chivulescu - Complexitatea lucrărilor de restaurare specifice patrimoniului mobil. Caseta de duel … 62
Anastasia Floroiu, Andreea Michescu - Aspecte metodologice ale restaurării icoanelor pe sticlă. Utilizarea gelului de agar pentru îndepărtarea depunerilor aderente peliculei de culoare … 70
Anastasia Floroiu, Beatrice Păruş,Iulian Sburlea, Elena-Teodora Necula - Metodologia de restaurare a unei lucrări în tehnica picturii ulei pe suport textile … 79
Marilena Sorescu - Epitaful „Punerea în mormânt a Domnului” de secol XVIII de la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Restituirea unităţii potenţiale imanentă în fragmente … 92
Fruzsina Bencze - Degradări ale picturilor pe pânză cauzate de tehnici necorespunzătoare de conservare și restaurare. Studiu de caz: Portretul abatelui Gácser Leó de la abația Pannonhalma, Ungaria …100
Lăcrămioara-Raluca Bivol, Ioan Sfrijan - Anonim italian, „Scenă de cruciadă”. Descoperirea unei inscripții ce a contribuit la identificarea autorului … 108
Sorina Gheorghiţă, Ioan Sfrijan - „Fecioara cu Pruncul”, anonym spaniol sec. XV-XVI. Investigaţii pentru determinarea etapelor ce au produs modificări majore ale imaginii, în vederea recuperării originalului … 130
Crenguţa Corduban, Horaţiu Costin, Daniel Postelnicu, Tudor Crişmariuc - Lucas Cranach - „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul”. Intervenţii de restaurare pentru recuperarea imaginii originale … 118
Adrian Corduban, Rareș Pătrașcu,Matei Vasile - Intervenții reversibile și ireversibile. Studiu de caz „Fecioara cu Pruncul” de Lucas Cranach … 142
Augustina Levcenco - Cercetarea IR. Dezvăluirea unor etape ascunse în viaţa operei de artă. Studiu de caz - Anonim german, „Fecioara cu Pruncul” … 156
Sultana-Ruxandra Polizu - Biserica „Sf. Nicolae-Albă”, București. Acțiuni principale privind conservarea și restaurarea iconostasului … 170
Rodica Pavel, Daniela-Cristina Ilie, Andreea Michescu, Maria Valentina Dudu, Ioan Darida, Dana-Luminiţa Postolache - Uşa pictată din pridvorul bisericii Mănăstirii Voroneţ. Problematici în intervenţii de conservare-restaurare … 188
Maria Voicilă - Tratamentul unor intervenții istorice asupra picturii tempera pe suport de lemn, pentru care s-a utilizat ceara. Studii de caz: „Maica Domnului tronând cu Pruncul în poală”, „Maica Domnului, Rugul Aprins” și „Sfântul Ierarh Nicolae” … 200
Georgiana Sidoriuc - Procesele de degradare a icoanelor din secolele XVIII-XIX, zona Dunării de Jos. Studiu de caz: Icoana Deisis, sec. XVIII … 214
Mara-Lorina Ionașcu - Restaurarea proscomidiarului de la Schitul de Sub Piatră … 226
Alexandrina Bădescu, Dana-Luminiţa Postolache, Adriana-Gabriela Mardale, Stela Gherghina, Maria Persu, Diana Glăvan - Recuperarea autenticităţii icoanei „Maica Domnului cu Pruncul” prin îndepărtarea totală a repictărilor … 238
Romeo Constantin Gheorghiţă - Cercetarea și restaurarea decoraţiilor și picturilor murale de la Casa Fronius din Sighişoara, secolul al XVII-lea … 248
Tereza Sinigalia - Descoperiri prin restaurare. O secvenţă de la biserica Mănăstirii Golia … 260
Adrian Rauca - Bisericile de lemn din judeţul Cluj. Patrimoniu pe cale de dispariţie … 270
Mihai Lupu - Ileana Bondoc Creţu … 285

Editura: ACS 2016

ISBN:

Număr Pagini: 230

Copertă: Paperback

Dimensiuni: 230x165 mm

Support Media: