Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Anca Bratu, Ana Bârcă

Pictura murală maramureșeană. Meșteri zugravi și interferențe stilistice

55,00 lei

Publicată pentru prima oară în 1982, de către Editura Meridiane, cartea “Pictura murală maramureșeană. Meșteri zugravi și interferențe stilistice”, va fi prima lucrare consistentă asupra acestei teme în literatura de specialitate din România.

Autoarea, istoricul de artă Anca Pop-Bratu, depășește prin această carte, limitele circumscrise de articolele și studiile anterioare, privitoare la pictura interioară a bisericilor de lemn maramureșene, sintetizând caracteristicile unei creații puțin cunoscute.


Prezenta ediție este îngrijită și adnotată de istoricul de artă, dr. Ana Bârcă. Textul original s-a păstrat integral, completările aduse fiind plasate alăturat.

Ilustrația a fost refăcută de fotograf Dan Dinescu și îmbogățită cu fotografii de peisaj, de arhitectură exterioară a bisericilor și alte fotografii din împrejurimi pentru a sugera atmosfera locală.

În plus, s-au introdus:
 • o schiță de geografie culturală a Maramureșului istoric;
 • o prezentare a arhitecturii bisericii de lemn maramureșene, cu actualizarea cercetării tipologice și a datării construcției prin metoda dendrocronologiei;
 • referiri la starea actuală de conservare;
 • completări la tehnica picturii în relație cu investigațiile științifice pentru restaurare;
 • evidențierea programului de restaurare a picturii parietale.

 

Recenzii:

“Au trecut câteva decenii de la publicarea excelentei monografii a doamnei Anca Pop Bratu, dedicată Picturii murale maramureșene. Între timp, acest capitol de veche artă românească, de artă țărănească autentică, a primit suprema consacrare, prin înscrierea bisericilor de lemn din Maramureș, în prestigioasa Listă a patrimoniului UNESCO.
A pune din nou în lumină admirabila lume a picturii maramureșene din tot secolul al XVIII-lea și după anul 1800 este un demers intelectual și editorial de cel mai înalt nivel.”

academician Răzvan Theodorescu

 

“Lucrarea Ancăi Bratu a constituit o temeinică punere în valoare a artei maramureşene, iar lucrările publicate mai recent, albume sau monografii, au confirmat contribuţia sa completând-o doar într-o mică măsură.”

prof. univ. dr. Corina Popa


“Această carte rămâne unică în peisajul literaturii de specialitate de la noi prin prezentarea programelor iconografice integrale ale picturilor din bisericile maramureşene supuse analizei (reconstituire grafică şi comentarii) şi prin demonstrarea modului în care zugravii, care se desprind din tradiţia quasianonimatului medieval, semnându-şi opera, se revendică fie de la filonul post-bizantin, fie se raliază stilului baroc occidental, ori încearcă o combinare a celor două direcţii de abordare a picturii sacre din interiorul acestor lăcaşe de cult.
Completările datorate doamnei dr. Ana Bârcă, istoric de artă, ea însăşi specialistă în arta bisericilor de lemn ale Maramureşului, aduc plusul de informaţie existent astăzi, după scurgerea a peste 3 decenii de la apariţia cărţii Ancăi (Pop) Bratu, nu numai prin completarea bibliografiei de atunci apărute, ci şi prin actualizarea analizelor plastice şi stilistice, facilitate de restaurările întreprinse între timp, prin completări privind: viața spirituală și manifestările tradiționale comunitare ori prezentarea arhitecturii de lemn.
Reeditarea acestei cărţi este un autentic act de cultură, original şi necesar cercetării de azi şi de mâine în domeniu.”

prof. univ. dr. Tereza Sinigalia

 

“Anca Pop-Bratu își propune și reușește să aducă la lumină calitatea de semnificant a picturilor murale din Maramureș, în a căror configurație programatică și stilistică pot fi lesne identificate diagramele sociale și affective ale așezărilor țărănești din mijlocul cărora au fost zămislite”

prof. univ. dr. Vasile Drăguț în prefața primei ediții

 

Text în limba romana, cu rezumat în engleză și franceză
Colecția Monografii
Autor: Anca Bratu
editie îngrijită și adnotată: Ana Barca
fotografii: Dan Dinescu

  Argument - Ana Bârcă

  Cuvânt înainte - Vasile Drăguț
  1. Preliminarii - Anca Bratu

  Studiile anterioare. Premise teoretice.

  Maramureşul istoric: deschideri geografice - rădăcinile istorice și realitățile veacurilor XVII-XVIII – coordonate culturale

  2. Maramureșul aducerii aminte. Schiță de geografie culturală - Ana Bârcă
  3. Arhitectura bisericilor de lemn - Ana Bârcă
  4. Biserica de lemn maramureşeană în veacul al XVIII-lea
  Relația arhitecturii cu decorul interior.
  Pictura murală: programe iconografice, structuri stilistice, tehnici de lucru
  5. Meşteri zugravi şi interferente stilistice - filonul Post-Bizantin
  Ambianța artistică Contacte culturale. Infleuențe tradiționale și recente
  6. Fragmente de picturi murale din veacul al XVII-lea
  6.1. Alexandru Ponehalski – O narațiune poetică exprimată de un spirit de iconar
  6.2. Radu Munteanu – farmecul "picturii naive" şi jocul ornamentelor
  6.3. Anonimi – ecouri din ținuturile învecinate
  7. Influența Barocului
  7.1. Epoca barocă şi Contrareforma în Maramureş.
  Posibile contacte culturale şi artistice. Circulația motivelor şi varietatea interpretărilor. Receptarea formală
  7.2. Toader Hodor - plăcerea improvizației şi virtuozitatea desenului
  7.3. lanoş Opriş - formulări baroce
  8. Eclectismul
  8.1. Pierderea contactului cu tradiția şi insinuarea unor elemente eteroclite
  8.2. loan Plohod - apariția şablonului în exprimări baroce şi neoclasice
  8.3. Anonimi - între schematizări şi veleități de pictură de şevalet

  9. Despre restaurarea picturii - Ana Bârcă

  Editura: Editura ACS 2015

  ISBN: 9786069358375

  Număr Pagini: 392

  Copertă: Hard Cover

  Dimensiuni: 21 cm / 16,5 cm

  Support Media: tipar offset