Coșul meu

Restaurarea monumentelor istorice

33,00 lei 80,00 lei

Concepte, Teorii, Practici

Autor: Lucian-Cristian Ratoiu

„Cartea lui Lucian-Cristian Ratoiu nu este un manual de restaurare sau un compendiu al diversității de tehnici pe care le poate presupune o intervenție corectă asupra monumentelor istorice. Este o privire critică asupra conceptelor, teoriilor și practicilor care au configurat fenomenul patrimonial de-a lungul timpului și îl determină în prezent. Este o consistentă contribuție la teoria conservării și restaurării monumentelor istorice.

Cum domeniul se află într-o necontenită schimbare, revizitarea sa periodică este nu doar oportună, ci și necesară în încercarea de a identifica, înțelege și raționaliza mereu noile secvențe ale evoluției sale. Combinând lectura critică a lucrărilor de referință cu cercetarea amănunțită a stării de fapt din teritoriu, cartea izbutește să surprindă aspecte definitorii ale fenomenului patrimonial în prezent.

Restaurarea corectă a monumentelor istorice, garanție a păstrării lor, este de neconceput fără un efort asumat pentru a păstra un control asupra necontenitei schimbări a existenței lor fizice, încât esența lor să rămână neschimbată. Lucrarea de față este un prețios instrument teoretic pentru înțelegerea procesualității fenomenului patrimonial și un îndreptar pentru justa aplicare a principiilor bunelor practici în conservarea și restaurarea monumentelor istorice.”

Kázmér Kovács

Date tehnice:
448 pagini alb-negru și color
format:23,5 x 16,5 cm
copertă: Hard cover
legare: coasere cu ața
Editura ACS, 2021 

 

Prefață
Introducere
Capitolul 1. Evoluția teoriilor și a practicilor de conservare-restaurare
a patrimoniului construit în spațiul european al secolului xix
1.1. Contextul apariției conceptului modern de monument istoric
1.2. Primele măsuri moderne pentru protejarea monumentelor istorice în spațiul cultural european
1.3. Contribuția perioadei „doctrinare” la dezvoltarea teoriei moderne a restaurării
1.4. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879)
1.5. John Ruskin (1819–1900)

Capitolul 2. Alois Riegl și cultul modern al monumentelor
2.1. Scurt excurs teoretic
2.2. Viena – fin de siècle. Prezentarea generală a contextului politic și sociocultural
2.3. Ringstrasse ca expresie a liberalismului vienez din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
2.4. Contextul teoriilor și al practicilor de conservare-restaurare in Imperiul Austro-Ungar în secolele XVIII-XIX
2.5. Începuturile Școlii de Istoria Artei din Viena. Principalele surse de influență în formarea intelectuală a lui Alois Riegl
2.6. Contribuția lui Alois Riegl în cadrul Școlii de Istoria Artei din Viena
2.7. Activitatea lui Riegl în cadrul Comisiei centrale pentru cercetarea şi conservarea monumentelor istorice şi de artă
2.8. Cultul modern al monumentelor. Esența și geneza sa

Capitolul 3. Statutul monumentului istoric în prima jumătate a secolului xx
3.1. Contextul istoric de la începutul secolului XX
3.2. Intervenția de restaurare în prima jumătate a secolului XX
3.3. Conservarea monumentelor istorice în contextul curentelor naționaliste din Europa
3.4. Forme de distrugere în masă a monumentelor istorice
3.5. Începuturile cooperării internaționale pentru protejarea monumentelor istorice
3.6. O distrugere totală. Al Doilea Război Mondial

Capitolul 4. Conservarea monumentelor istorice de la a doua jumătate a secolului xx până în contemporaneitate
4.1. Reconstrucția după cel de-al Doilea Război Mondial
4.2. Cesare Brandi.Teoria critică a restaurării
4.3. Carta de la Veneția, 1964
4.4. Convenția UNESCO din 1972. Globalizarea conceptului de patrimoniu cultural
4.5. Carta „Autenticității” de la Nara

Capitolul 5. Mutații ale monumentelor istorice în spațiul cultural românesc
5.1. Originea conservării monumentelor istorice în spațiul cultural românesc
5.2. Conservarea monumentelor istorice în perioada 1945–1989
5.3. Conservarea patrimoniului cultural după 1990

Concluzii
ANEXA 1. O tipologie a formelor recente de degradare a monumentelor istorice din România
ANEXA 2. Transformări ale patrimoniului cultural construit reflectate în presa contemporană și mediul online. O bibliografie alternativă