Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Teodor Octavian Gheorghiu

Buzău. Monografie urbanistică

75,00 lei

În studiul pe care se sprijină această carte sunt abordate o serie de subiecte ale urbanisticii românești – în speță, buzoiene – puțin cercetate și, mai ales, ilustrate: apariția și creșterea teritorială a orașului, evoluția morfo-structurilor medievale, premoderne și moderne, evoluția arhitecturilor, locuirea, apărarea urbană medievală, istoria distrugerilor și a reconstrucțiilor, protecția valorilor istorice actuale.

Cercetarea s-a desfășurat pe o perioadă de câteva decenii, fiind completată, perfecționată și adaptată la contextul publicistic. Sunt utilizate o serie de metode neconvenționale și de surse de informare de multe ori ignorate, prelucrate astfel încât să fie acoperite aspectele vieții urbane care nu erau sau nu sunt cunoscute. Între ele: coroborarea datelor istorice cu cele cartografice, reconstituiri regresive, contextualism, recursul la anumite repere contemporane zonale de organizare urbanistică, tipologizări, diagnoze ale realităților urbanistice și arhitecturale actuale etc. Pe de altă parte, aceste metode și prelucrări de date atipice se sprijină și pe informația istorică obișnuită amintită mai sus, publicată începând cu anii ’70 ai sec. XX sub diferite forme sau arhivată.

Cartea se bazează pe o abordare cronologică coroborată cu abordări tematice ale unor subiecte importante în sine și în raport cu evoluția orașului. Prin aceasta, se obțin reconstituiri ale genezei medievale (precedată, probabil, de etape timpurii bănuite în raport cu un anumit context zonal), reconstituiri ale evoluției urbanistice, arhitecturale, economice, sociale, legislativ-administrative etc.

Pentru perioadele recente (sec. XIX-XX), se conturează fenomenele modernizării urbane în ansamblul său, evoluția unor arhitecturi urbane și caracteristicile sale în perioadele semnificative, transformările suferite de oraș în perioada interbelică și, mai ales, comunistă. În fine, cartea conține diagnoze detaliate ale realităților buzoiene din ultimele decenii, influențate negativ de fenomenele tranziției, precum și soluții de protecție și activare a valorilor istorice, urbanistice, arhitecturale.

Scopul cărții este de a deveni un instrument de lucru pentru cercetările viitoare (inclusiv prin semnalarea necunoscutelor sau a elementelor vag și nesigur știute), precum și pentru administrarea corectă a centrului istoric și a orașului, în ansamblu.

 

Colecția Academia cuprinde cărți ce sunt rezultatul unor cercetări doctorale și alte lucrări cu caracter academic.

Cartea a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România din timbrul arhitecturii.

Buzău. An Urbanism Monograph - rezumat în limba engleză
Cuvânt înainte
1 Antecedentele Buzăului medieval. Evoluția sistemului de așezări din zona carpaților de curbură. Sec. III-XI
2 Contextul zonal al apariției și evoluției medievale a orașului Buzău. Scurtă istorie a urbanizării spațiului românesc extracarpatic și sud-est intracarpatic în Evul Mediu
3 Geneza și evoluția orașului Buzău. Sec. XIV – începutul sec. XIX
4 Începuturile modernității și derularea ulterioară a procesului în spațiul românesc extracarpatic. Începutul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX
5 Evoluția orașului Buzău în plin proces de modernizare a spațiului românesc. Prima jumătate a sec. XIX (1831) – anii ‘50 ai sec. XX (I)
6 Subetapa modernizării orașelor românești sincrone cu urbanistica europeană. Jumătatea a doua a sec. XIX – prima jumătate a sec. XX
7 Evoluția orașului Buzău în plin proces de modernizare a spațiului românesc. Prima jumătate a sec. XIX (1831) – anii ‘50 ai sec. XX (II)
8 Locuirea urbană buzoiană în sec. XIX – prima jumătate a sec. XX
9 Sistematizări comuniste (jumătatea a doua a sec. XX) și reconstituiri de spații și arhitecturi dispărute
10 Diagnoză urbanistic-arhitecturală. (Analiză critică) a situației actuale
11 Concluzii generale. Realități și soluții
Anexă
Extras din studiu istoric preliminar PUG Buzău
Bibliografie
Tabla de materii

Editura: Editura Ozalid 2019

ISBN: 9786069332764

Număr Pagini: 360

Copertă: cu clape

Dimensiuni: 16 x 23 cm

Support Media: