Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Lucian-Cristian RATOIU

Restaurarea monumentelor istorice

33,00 lei

Concepte, Teorii, Practici

„Cartea lui Lucian-Cristian Ratoiu nu este un manual de restaurare sau un compendiu al diversității de tehnici pe care le poate presupune o intervenție corectă asupra monumentelor istorice. Este o privire critică asupra conceptelor, teoriilor și practicilor care au configurat fenomenul patrimonial de-a lungul timpului și îl determină în prezent. Este o consistentă contribuție la teoria conservării și restaurării monumentelor istorice.

Cum domeniul se află într-o necontenită schimbare, revizitarea sa periodică este nu doar oportună, ci și necesară în încercarea de a identifica, înțelege și raționaliza mereu noile secvențe ale evoluției sale. Combinând lectura critică a lucrărilor de referință cu cercetarea amănunțită a stării de fapt din teritoriu, cartea izbutește să surprindă aspecte definitorii ale fenomenului patrimonial în prezent.

Restaurarea corectă a monumentelor istorice, garanție a păstrării lor, este de neconceput fără un efort asumat pentru a păstra un control asupra necontenitei schimbări a existenței lor fizice, încât esența lor să rămână neschimbată. Lucrarea de față este un prețios instrument teoretic pentru înțelegerea procesualității fenomenului patrimonial și un îndreptar pentru justa aplicare a principiilor bunelor practici în conservarea și restaurarea monumentelor istorice.”

Kázmér Kovács

Autorul:

Născut în Buzău, Lucian-Cristian Ratoiu a urmat cursurile Liceului de Artă „Margareta Sterian” din aceeași localitate, unde i-a avut ca profesori, printre alții, pe: Florin Menzopol, Georgeta Hlihor și Luminița Toader. A absolvit studiile de licență (2004–2008), iar mai apoi pe cele de masterat (2009–2011) în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei, secția Conservarea-Restaurarea Operei de Artă, din cadrul Universității Naționale de Arte, București, acolo unde, în ambele cicluri, l-a avut drept coordonator pe prof. univ. dr. Dan Mohanu. Din 2009, ocupă funcția de cercetător în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Restaurare prin Tehnici Optoelectronice al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000. Individual sau în postură de coautor, a publicat numeroase articole în jurnale internaționale de prestigiu și a participat la conferințe naționale sau internaționale de profil. A absolvit cursurile Școlii Doctorale a Universității Naționale de Arte din București (2014–2020) sub coordonarea prof. univ. dr. Ruxandra-Silvelia Demetrescu, teza sa fiind intitulată: „Mutații ale conceptului de monument istoric. Evoluția și adaptarea conservării-restaurării în Europa și în spațiul cultural românesc”.


Cuprins
Prefață
Introducere
Capitolul 1. Evoluția teoriilor și a practicilor de conservare-restaurare
a patrimoniului construit în spațiul european al secolului xix
1.1. Contextul apariției conceptului modern de monument istoric
1.2. Primele măsuri moderne pentru protejarea monumentelor istorice în spațiul cultural european
1.3. Contribuția perioadei „doctrinare” la dezvoltarea teoriei moderne a restaurării
1.4. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879)
1.5. John Ruskin (1819–1900)

Capitolul 2. Alois Riegl și cultul modern al monumentelor
2.1. Scurt excurs teoretic
2.2. Viena – fin de siècle. Prezentarea generală a contextului politic și sociocultural
2.3. Ringstrasse ca expresie a liberalismului vienez din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
2.4. Contextul teoriilor și al practicilor de conservare-restaurare in Imperiul Austro-Ungar în secolele XVIII-XIX
2.5. Începuturile Școlii de Istoria Artei din Viena. Principalele surse de influență în formarea intelectuală a lui Alois Riegl
2.6. Contribuția lui Alois Riegl în cadrul Școlii de Istoria Artei din Viena
2.7. Activitatea lui Riegl în cadrul Comisiei centrale pentru cercetarea şi conservarea monumentelor istorice şi de artă
2.8. Cultul modern al monumentelor. Esența și geneza sa

Capitolul 3. Statutul monumentului istoric în prima jumătate a secolului xx
3.1. Contextul istoric de la începutul secolului XX
3.2. Intervenția de restaurare în prima jumătate a secolului XX
3.3. Conservarea monumentelor istorice în contextul curentelor naționaliste din Europa
3.4. Forme de distrugere în masă a monumentelor istorice
3.5. Începuturile cooperării internaționale pentru protejarea monumentelor istorice
3.6. O distrugere totală. Al Doilea Război Mondial

Capitolul 4. Conservarea monumentelor istorice de la a doua jumătate a secolului xx până în contemporaneitate
4.1. Reconstrucția după cel de-al Doilea Război Mondial
4.2. Cesare Brandi.Teoria critică a restaurării
4.3. Carta de la Veneția, 1964
4.4. Convenția UNESCO din 1972. Globalizarea conceptului de patrimoniu cultural
4.5. Carta „Autenticității” de la Nara

Capitolul 5. Mutații ale monumentelor istorice în spațiul cultural românesc
5.1. Originea conservării monumentelor istorice în spațiul cultural românesc
5.2. Conservarea monumentelor istorice în perioada 1945–1989
5.3. Conservarea patrimoniului cultural după 1990

Concluzii
ANEXA 1. O tipologie a formelor recente de degradare a monumentelor istorice din România
ANEXA 2. Transformări ale patrimoniului cultural construit reflectate în presa contemporană și mediul online. O bibliografie alternativă

Editura: ACS 2021

ISBN: 9786068922171

Număr Pagini: 448

Copertă: Hardcover

Dimensiuni: 16,5 x 23

Support Media: