Acest site are suport limitat pentru browserul dvs. Vă recomandăm să treceți la Edge, Chrome, Safari sau Firefox.

Tereza Sinigalia and Oliviu Boldura

Brâncoveni

36,00 lei

... un drum spre trecut, o cale către viitor

 Ideea acestei cărţi a plecat de la restaurarea unui ansamblu mural practic necunoscut, cel din bolniţa mănăstirii Brâncoveni din judeţul Olt. Dar, cum se întâmplă adesea, o realitate nou pusă în valoare trimite la altele, iar cercetarea descoperă că punctul de pornire este de fapt o verigă dintr-un lanţ de monumente, laice şi religioase, a căror istorie coboară în timp cel puţin până în secolul al XV-lea şi se continuă până în zilele noastre....

Colectia Monografii

Cele două entităţi se regăsesc rareori împreună în aceeaşi localitate, la câteva sute de metri una de cealaltă. Şi aşa a fost de la început. Omul medieval le separa strict. Curtea era a lumii, întâi boieri, apoi domnitori, Mănăstirea era a lui Dumnezeu, în ea vieţuind cei care i se dedicaseră Lui. Curtea a dispărut, dar Mănăstirea a rămas, chiar dacă timpul nu a cruţat-o, iar oamenii nu s-au îngrijit întotdeauna de ea.

Ambele au avut un trecut glorios, fondatori de marcă, proprietari ce au ajuns în fruntea ţării sau egumeni vrednici.

Dar cele câteva sute de metri care le despart pe harta satului Brâncoveni înseamnă în realitatea fizică, spirituală şi culturală a Ţării Româneşti mult mai mult.

Chiar dacă din Curte nu a rămas decât un crâmpei din zidul de incintă şi o biserică înnecată de cimitirul din jur, Mănăstirea a supravieţuit şi cunoaşte o viaţă nouă.

 

Ideea acestei cărţi a plecat de la restaurarea unui ansamblu mural practic necunoscut, cel din bolniţa mănăstirii Brâncoveni din judeţul Olt. Dar, cum se întâmplă adesea, o realitate nou pusă în valoare trimite la altele, iar cercetarea descoperă că punctul de pornire este de fapt o verigă dintr-un lanţ de monumente, laice şi religioase, a căror istorie coboară în timp cel puţin până în secolul al XV-lea şi se continuă până în zilele noastre....

Monumentele trecutului nu sunt doar Istorie, ci şi Viitor. Istoria aceasta devine şi un argument pentru a publica o carte. Am pierdut mult, dar experienţle restauratorilor de astăzi ne demonstrează că se poate recupera încă şi pune în valoare o parte substanţială din ceea ce a existat. Conservarea acestor mărturii în spiritul lor autentic şi unic, descifrarea mesajului lor pentru cei de astăzi şi pentru cei de mâine, dincolo de datorie, poate fi o formă de împlinire a noastră a tuturor.

Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, istoric de artă  

 


Argument
Partea I: ISTORIE ŞI ARHITECTURĂ
Curtea domnească
Ansamblul domnesc
Biserica “Sf. Nicolae" a Curții
Mănăstirea
O ctitorie de boieri și domni
Un catolicon și o istorie
Incinta ca o matcă a istoriei
Turn de poartă și turn - clopotniţă
Locuirea în mănăstire
Vatra de lumină
Bolnița mănăstirii
O pictură brâncovenească autentică
Partea II: UN TRECUT RECUPERAT PRIN RESTAURARE
Tehnica de realizare a picturii
Conservarea picturilor murale
Aspecte generale privind caracteristicile hidrografice
ale ansamblului mănăstirii
Consideraţii privind statica monumentului
Starea de conservare a elementelor de arhitectură
Starea de conservare a picturilor bolniței
Metodologia restaurării picturii murale
Măsuri de ameliorare a umidității de capilaritate
Intervenții de stabilizare structurală și extrageri locale ale
picturilor murale
Curăţirea diverselor acumulări şi depuneri
Intervenții din turlă
Abordarea estetică a picturilor murale
Bibliografie

Editura: ACS 2016

ISBN: 9786069419878

Număr Pagini: 200

Copertă: Hard Cover

Dimensiuni: 210 x 165 mm

Support Media: