Împreună

Pentru ca titlurile de calitate, dedicate patrimoniului cultural, să răzbată prin zgomotul cotidian.

Povestea noastră

 Credem în puterea oamenilor de a descoperi frumosul, de a prețui moștenirea culturală, de a contribui la o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural.

Puterea de a proteja aceste valori o avem cu toții, nu este o sarcină exclusiv a specialiștilor.

Respectul pentru patrimoniu este rod al educației și al informării, iar dragostea pentru acesta se naște prin studiu individual, contact sau expunere la opera de artă sau arhitectură.