Util la început de drum. Unde studiem pentru a deveni restauratori de componente artistice

caietele-restaurarii

Să fii restaurator de componente artistice este o profesie de vocație, de aceea nu este de mirare că deși această disciplină este studiată în centrele universitare care au tangență cu arta, din marile orașe ale țării și anual sunt înregistrați un număr de studenți, restauratorii practicanți sunt încă mult prea puțini. În concluzie; mulți chemați, puțini aleși!

Să vrei să practici această meserie înseamnă să conștientizezi importanța conservării patrimoniului național. Sentimentul nobil de a contribui la dăinuirea valorilor istorice și artistice există inițial în fiecare student care trece pragul acestor universități de profil, cel puțin conform declarației de la admitere. Misiunea dificilă este încredințată profesorilor formatori ai viitorilor restauratori de operă de artă. Este vorba despre un colectiv pluridisciplinar format din restauratori, chimiști, biologi, istorici de artă, fizicieni dispuși să îmbine știința cu arta pentru a servi științei care asigură conservabilitatea operei de artă în timp. Veți găsi echipe de profesioniști gata să vă întâmpine în București, Iași și Cluj, Timișoara, Sibiu în cadrul Universităților de Arte al căror contact este la îndemâna fiecăruia în mediul online. În funcție de posibilitățile tehnice și pedagogice specializările diferă, din acest motiv vă invităm să consultați website-urile universităților de profil.

https://unarte.org/departamente/conservare-si-restaurare/ „Programul de studiu conservare şi restaurare oferă studenților săi pe perioada studiilor următoarele facilități: accesul în ateliere specializate în metodologia conservării-restaurării operei de artă (pictură murală şi pictură pe lemn); accesul în laboratoarele de investigații fizico-chimice şi biologice, cu posibilitatea utilizării, pentru lucrări în cadrul programului de studii, a microscopiei, prelucrării digitale a datelor, a aparaturii de măsurare şi control al microclimatului.”

https://www.arteiasi.ro/ https://www.facebook.com/conservare.restaurare.iasi/, „Misiunea principală este axată pe: pregătirea pentru activitatea de conservare şi restaurare a operelor de artă; cunoașterea științifică a diferitelor domenii conexe conservării şi restaurării operelor de artă; formarea unor personalități cu pregătire complexă, capabile să participe activ la supravegherea, conservarea şi restaurarea operelor de artă care țin de patrimoniul cultural național şi internațional; promovarea valorilor culturale ținând de specificul național.” (https://www.optiuni.ro/specializations/6934)

http://www.uad.ro/programe_studii/licenta/conservare_restaurare/ https://www.facebook.com/Departamentul-Conservare-si-Restaurare-UAD-257892681015908/Programul de studii Conservare şi Restaurare formează profesioniști cu o riguroasă pregătire științifică, tehnică și artistică în domeniul conservării şi restaurării picturii murale (laice şi religioase), precum şi a picturii pe suport mobil. Procesul educațional asigură o pregătire complexă şi echilibrată, îmbinând atenția acordată familiarizării cu conceptele fundamentale ale domeniului cu efectuarea de instruire practică în operațiuni specializate de conservare şi restaurare.”

https://arte.uvt.ro/educatie/licenta/conservare-restaurare/

„Obiectivul general al programului de studii Conservare-Restaurare vizează acumularea de cunoștințe şi experiențe profesionale dobândite în aria specializării, prin sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale şi/sau de natură tehnică, în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural în diversitatea limbajelor şi tehnologiilor adecvate conținuturilor specifice, contribuie la conturarea unui profil al absolventului vizând dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități cognitive. Cercetarea profesională inter- şi multidisciplinară, familiarizarea studentului cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoașterii în domeniu, dezvoltându-i abilități de cercetare independentă.”

Pe lângă aceste instituții consacrate, având în vedere că o mare parte a patrimoniului național este artă religioasă, în cadrul Facultăților de Teologie din marile orașe ale țării au fost introduse specializări care, pe lângă studiile teologice de pofil, adaugă cursuri dedicate artei sacre în care sunt prezentate și noțiuni de restaurare. Menționăm website-urile facultăților din București, Pitești, Craiova și Alba Iulia având certitudinea că le veți găsi și pe celelalte prin intermediul internetului în cazul în care doriți să aflați despre existența acestor secții în centrele universitare din alte orașe ale țării.

https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-teologie-ortodoxa/

https://www.upit.ro/https://www.upit.ro/ https://www.facebook.com/teologieartasacra.upit.

http://teologie.ucv.ro/

https://fto.ro/nou/specializarea-arta-sacra/

 

Amintim faptul că o mare parte dintre cei care se înscriu la cursurile facultăților de artă provin din liceele de artă. Excepțiile sunt cel mai des întâlnite la specializarea conservare-restaurare operă de artă deoarece aceasta solicită nu numai latura creativă, ci se bazează și pe un suport științific. O pregătire prealabilă în domeniul real sau bio-chimie poate conferi un mecanism care facilitează asimilarea informațiilor, dar acest suport trebuie completat cu simț estetic. În timp, s-a dovedit că cei mai bine pregătiți pentru această specializare sunt cei a căror bază de informație a fost așezată urmând cursurile unui liceu de artă în cadrul secțiilor dedicate acestei specializări. În țară sunt puține liceele de artă care au astfel de profil, dar deja eforturile profesorilor de specialitate sunt cunoscute prin performanțele elevilor lor, deveniți ulterior studenți apreciați. Un exemplu în acest sens este Colegiul Național de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava a cărui organizare o puteți studia pe website-ul https://colegiuldeartasv.ro/

 

Autor:

Maria-Magdalena Drobotă - specialist restaurator pictură murală, doctor în arte vizuale, CERECS Art S.R.L.

0 comentarii

Spune-ne părerea ta

Vă rugăm să rețineți că toate comentariile trebuie aprobate înainte de a fi publicate